اخذ اقامت کانادا, اتحادیه اروپا, ترکیه با جاب آفر باریستا

اخذ اقامت کانادا, اتحادیه اروپا, ترکیه با جاب آفر باریستا

اروپا

در کمتر از 6 ماه
اجازه کار همراه تمام وقت
بدون محدودیت سنی
ویزای همراه خانواده
تحصیل رایگان فرزندان
و بسیاری مزایای دیگر
جهت کسب اطلاعت بیشتر با مشاورین ما در ارتباط باشید

کانادا

ورود با اقامت
قرارداد دو ساله
بدون محدودیت سنی
حقوق ماهیانه 4000$
تحصیل رایگان کلیه اعضای خانواده
خدمات بهداشت و درمان رایگان
جهت کسب اطلاعت بیشتر با مشاورین ما در ارتباط باشید